Koppel met opgroeiende kinderen, 26 jaar bij elkaar

Enige tijd geleden zijn mijn man en ik bij Marion gestart om onze relatie in de juiste flow te brengen. Mijn man en ik zijn al 26 jaar bij elkaar. In de loop van tijd, vooral na de komst van de kinderen, groeiden we wat uit elkaar, begonnen we langs elkaar te leven en vonden we elkaar niet meer altijd in onze gesprekken. We zaten op een andere golflengte.

Juist omdat we elkaar al zolang kennen en omdat we opgroeiende kinderen hebben, wilden we dit alles niet zomaar opgeven. We startten bij Marion, omdat we er beiden een goed gevoel bij hadden. Zij wist al snel de vinger op de juiste plek te leggen: “Jullie dansen in dezelfde ruimte, maar niet met elkaar.”

Door de vele gesprekken, waarbij Marion ons allebei een luisterend oor bood, neutraal bleef en ons bij ons gevoel liet komen, beseften mijn man en ik dat er nog wel degelijk een klik tussen ons was. Deze was er de hele tijd al, maar waren we door de sleur van alledag uit het oog verloren. Tijdens de gesprekken werd het soms emotioneel, of werden we uit onze comfortzone gehaald door meer naar de diepere emotie te gaan. Ook dienden we zonder verwijt naar elkaar uit te spreken wat we voelden. Hierdoor kregen we meer begrip voor en inzicht in elkaar.

Al een hele tijd gaat het goed. Uiteraard zijn er zaken waar we voor moeten waken, zoals bepaalde denkpatronen. Door Marion zijn we hier nu bewust van en met de tools die we van haar hebben gekregen, zullen we hiermee om moeten kunnen gaan. Het gevoel tussen ons is weer terug en onze relatie heeft is in de juist flow gebracht. Heel erg bedankt Marion!