Reviews

Enige tijd geleden zijn mijn man en ik bij Marion gestart om onze relatie in de juiste flow te brengen. Mijn man en ik zijn al 26 jaar bij elkaar. In de loop van tijd, vooral na de komst van de kinderen, groeiden we wat uit elkaar, begonnen we langs elkaar te leven en vonden we elkaar niet meer altijd in onze gesprekken. We zaten op een andere golflengte.

Juist omdat we elkaar al zolang kennen en omdat we opgroeiende kinderen hebben, wilden we dit alles niet zomaar opgeven. We startten bij Marion, omdat we er beiden een goed gevoel bij hadden. Zij wist al snel de vinger op de juiste plek te leggen: “Jullie dansen in dezelfde ruimte, maar niet met elkaar.”

Door de vele gesprekken, waarbij Marion ons allebei een luisterend oor bood, neutraal bleef en ons bij ons gevoel liet komen, beseften mijn man en ik dat er nog wel degelijk een klik tussen ons was. Deze was er de hele tijd al, maar waren we door de sleur van alledag uit het oog verloren. Tijdens de gesprekken werd het soms emotioneel, of werden we uit onze comfortzone gehaald door meer naar de diepere emotie te gaan. Ook dienden we zonder verwijt naar elkaar uit te spreken wat we voelden. Hierdoor kregen we meer begrip voor en inzicht in elkaar.

Al een hele tijd gaat het goed. Uiteraard zijn er zaken waar we voor moeten waken, zoals bepaalde denkpatronen. Door Marion zijn we hier nu bewust van en met de tools die we van haar hebben gekregen, zullen we hiermee om moeten kunnen gaan. Het gevoel tussen ons is weer terug en onze relatie heeft is in de juist flow gebracht. Heel erg bedankt Marion!

Koppel met opgroeiende kinderen, 26 jaar bij elkaar

Marion is een heel fijn persoon. Ze geeft vertrouwen en stelt vragen die ervoor zorgden dat we zelf bij de kern van ons probleem kwamen. Ze geeft praktische adviezen waar we mee aan de slag konden. We hebben de gesprekken als zeer prettig en nuttig ervaren. We voeren onze gesprekken thuis nu op een fijnere manier.

Jong stel 23 en 26 jaar

Er zijn ups en downs. Maar de therapiegesprekken, die verheldering, inzicht, liefde en begrip hebben blootgelegd zitten nu ook in onze rugzak. Dat is merkbaar. En de wetenschap dat relatietherapie werkt en een groot verschil kan maken is erg waardevol.

Man en vrouw beiden begin 40 jaar

Toen mijn vrouw en ik in maart bij Marion binnenkwamen was er niet veel meer van ons huwelijk over. Ruim 11 jaar samen, maar door alles wat wij de laatste 2 jaar hebben meegemaakt waren wij vervreemd van elkaar, er was nog maar weinig positiefs te benoemen. Er was onrust, onbegrip, verdriet en woede op onszelf en op elkaar.

Marion is met ons aan de slag gegaan door te luisteren en te sturen. De start zat in het opnieuw begrijpen van elkaar. Door de duivelse dialogen, die gesprekken die lijken op touwtrekken, op tafel te leggen gingen mijn vrouw en ik elkaar weer begrijpen. Toen we dat langzaam en voorzichtig onder de aandacht hadden gebracht konden wij beter met elkaar praten. Daarna konden alle onderwerpen die onrust en verdriet veroorzaakten stuk voor stuk opgepakt en behandeld worden. 

Na iets meer dan 7 maanden zijn mijn vrouw en ik weer een stel. We zijn uit onze standaard patronen kunnen stappen en praten nu op een totaal andere manier met elkaar. Zowel ik als mijn vrouw durven nu weer te zeggen dat we weten hoe het is om verliefd te zijn op elkaar en zien de toekomst positief tegemoet!

Marion is in de afgelopen 7 maanden onze docent en steunpilaar geweest om dit allemaal mogelijk te maken en daar zijn we haar erg dankbaar voor. 

Sandra en Jelle